Typy oběžných kol

HRT

RADIÁLNÍ VENTILÁTOR S NAKLONĚNÝMI LOPATKAMI, S VYSOKÝMI SPECIFICKÝMI OTÁČKAMI

Použití

Radiální ventilátor s nakloněnými lopatkami HRT je určen pro práci s velkými průtoky znečištěného plynu při středních až vysokých tlacích. Tento ventilátor dokáže pracovat s čistými i znečištěnými proudy vzduchu a je široce používán pro odsávání plynů ze sáčkových sběračů prachu, odlučovačů prachu, praček plynů, cyklonových odlučovačů i pro další průmyslové aplikace.

Ventilátor HRT se používá také pro nucený tah kotlů, spalovny a odtah sušicích pecí. Konstrukce radiálního ventilátoru s nakloněnými lopatkami je zvlášť vhodná pro ocelářství, aplikace proti znečištění ovzduší, sušičky, petrochemický průmysl, cementárenský průmysl, pece a trouby, rekuperace rozpouštědel, čistírenské kaly a spalování tuhého odpadu.

Rozměry (průměry kol)

  • 685 mm až 2 055 mm

Výkon

  • Průtok vzduchu 432 700 m3/hod
  • Statický tlak až 7 960 Pa

Katalog

Brožury a letáky

Montážní manuál