Engineering

Engineering

Produkty TCF jsou konstruovány a optimalizovány pomocí řady analýz a validací, včetně analýzy konečných prvků (FEA) a nedestruktivního testování (NDT). Tyto nástroje se používají k ověření strukturální integrity našich produktů za různých podmínek zatížení, k analýze přirozených kmitočtů a k analýze torzních přirozených kmitočtů. Abychom mohli našim zákazníkům lépe pomoci, můžeme tyto služby na požádání nabídnout.

Inženýrské služby
– Analýza konečných prvků (FEA)
– Nedestruktivní testování (NDT)
– Výpočetní dynamika tekutin (CFD)
– Vyhodnocení modelu systému