Tlaková dmychadla

Tlaková dmychadla jsou ideální pro aplikace vyžadující vysoký tlak při relativně nízkých objemech vzduchu. Výkon tlakového dmychadla zůstává stabilní v celém provozním rozsahu a lze jej snížit na nulový průtok pomocí vypouštěcího tlumiče. Společnost Twin City Fan nabízí širokou řadu typů a rozměrů ventilátorů, které vyhovují použití s čistým vzduchem nebo vzduchem znečistěným částicemi.

Možnosti konstrukcí

  • Pro vysoké teploty
  • Nejiskřivé provedení
  • Plynotěsné provedení
  • Speciální materiály