Radiální ventilátory HEAVY DUTY

TCF nabízí řadu radiálních ventilátorů určených pro širokou škálu použití. Pracujete-li v nečistém nebo abrazivním prostředí nebo hledáte-li velmi efektivní konstrukci ventilátoru, TCF může nabídnout řešení uzpůsobené přesně vašim potřebám. Radiální ventilátory se běžně používají mimo jiné při výrobě elektrické energie, průmyslové výrobě a v petrochemickém průmyslu. Kotelny často vyžadují vysokoteplotní ventilátory, kde se používají speciální materiály pro provoz při teplotách vyšších než 600 °C. Některé výrobní procesy vyžadují extrémně vysoký tlak a konstrukce ventilátorů TCF umožňuje dosahovat tlaku 49kPa. Navíc schopnost navrhnout ventilátory s regulací vstupního objemu a pohonem s proměnným kmitočtem umožňuje uživatelům dosáhnout širokého výkonnostního spektra nezbytného pro jejich použití.

VENTILÁTORY S KŘÍDLOVÝM PROFILEM LOPATEK

Konstrukce lopatek s křídlovým profilem umožňuje dosahovat nejvyšší statickou účinnost mezi radiálními ventilátory. Modely ventilátorů TCF AF, AFM a RHM jsou dokonalou volbou pro použití vyžadující vysoce výkonné ventilátory pracující s nízkými náklady na energii.

Protože ventilátor TCF s křídlovým profilem lopatek lze používat tam, kde se vyskytují částice, naše konstrukce se do značné míry používá v mnoha různých průmyslových odvětvích. Pevná vyztužená náběžná hrana profilové lopatky a obložení lopatky mohou být namontovány na každou lopatku a poskytovat maximální odolnost proti oděru podél náběžné hrany a v místech s vysokým stupněm opotřebení lopatky. Lopatky jsou také vyztuženy, aby byly přesně splněny požadavky na provoz.

Zkušení dělníci ve výrobním závodě TCF jsou hrdí na to, že vyrábějí nejlepší ventilátory s křídlovým profilem lopatek v daném průmyslovém odvětví.

 • NEJLEPŠÍ VENTILÁTORY S KŘÍDLOVÝM PROFILEM LOPATEK V PRŮMYSLOVÉM ODVĚTVÍ
 • NEJVYŠŠÍ STATICKÁ ÚČINNOST MEZI RADIÁLNÍMI VENTILÁTORY
 • VYZTUŽENÉ LOPATKY
 • PEVNÁ VYZTUŽENÁ NÁBĚŽNÁ HRANA PROFILOVÉ LOPATKY A OBLOŽENÍ LOPATKY JSOU DOSTUPNÉ PRO MAXIMÁLNÍ ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ

DOZADU ZAHNUTÉ LOPATKY S KŘÍDLOVÝM PROFILEM

Jednostranné dozadu zahnuté lopatky s křídlovým profilem dosahují poněkud nižší statické účinnosti než lopatky s křídlovým profilem. Konstruktéři TCF vám mohou pomoci při výběru mezi typy RHS, BCS a CHS pro dokonalé dosažení vašich výkonnostních kritérií.

Aplikace vyžadující vyšší statický tlak vyvolávají extrémní zatížení součástí kol v důsledku vysokých rychlostí konců lopatek. Kola TCF s dozadu zahnutými lopatkami jsou navržena tak, aby dokázala splnit tuto výzvu. V případě potřeby mohou být tyto ventilátory rovněž opatřeny plným nebo částečným obložením lopatek pro extrémně náročné aplikace.

Jedinečný ventilátor TCF s lopatkami ve tvaru „S“ umožňuje vyšší účinnost díky mechanické odolnosti radiálního ventilátoru s nakloněnými lopatkami. Typická použití zahrnují kotle na uhlí, elektrické obloukové pece a cementářské pece.

 • NAVRŽEN SPECIÁLNĚ PRO APLIKACE VYŽADUJÍCÍ VYSOKÝ STATICKÝ TLAK
 • PLNÉ OBLOŽENÍ LOPATEK A SKŘÍNĚ JE DODÁVÁNO PRO NÁROČNÉ APLIKACE
 • PŘIDÁVAJÍ SE SVAROVÉ HOUSENKY S TVRDÝM POVRCHEM PRO NARUŠENÍ PRACHOVÝCH STOP

DOZADU NAKLONĚNÉ LOPATKY

Ventilátor BIM s dozadu nakloněnými lopatkami představuje konstrukci, která je ideálně vhodná pro čisté a abrazivní proudění vzduchu. Díky vysokému opotřebení a abrazivnímu charakteru odtahových ventilátorů a ventilátorů sušáren dřeva může dojít k velmi rychlému opotřebování lopatek ventilátoru. Konstrukce s dozadu nakloněnými lopatkami s křídlovým profilem odklání částice a může být navržena s obložením s vysokou tvrdostí podle Brinella proti erozi oběžného kola.

Na míru navržený ventilátor TCF s dozadu nakloněnými lopatkami, model BIM, může dosahovat nejvyšší účinnosti a je perfektní pro aplikace s vysokým statickým tlakem. Ať už odsáváte plyny s vysokou teplotou, znečištěné nebo korozivní plyny, dokážeme ventilátor navrhnout pro špičkovou účinnost, abychom vyhověli vašim potřebám.

 • NAVRŽEN PRO ODKLÁNĚNÍ ČÁSTIC, NAPŘÍKLAD PRACHOVÝCH, V PROUDU VZDUCHU
 • VHODNÝ PRO PROUDĚNÍ ČISTÉHO I ZNEČISTĚNÉHO VZDUCHU
 • VÝBORNÝ PRO VEŠKERÉ TEPLOTY

 

UPRAVENÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR

Konstrukce upraveného radiálního ventilátoru HMF od TCF je opláštěný s mírným náklonem vzad. Kombinuje to nejlepší z radiální konstrukce ventilátoru s účinností konstrukce BI. Mírný sklon lopatek vzad v kombinaci s radiálním designem lopatek z něj činí nejlepší řešení pro proudění znečištěného vzduchu nebo vzduchu obsahujícího částice.

Ventilátor HMF je určen pro přepravu uhlí a dodává se s obložením lopatek pro ochranu proti opotřebení a s řadou specifických otáček, které vyhoví všem konstrukčním požadavkům.  Ať dopravujete práškové uhlí, písek nebo ocelovou strusku, ventilátor HMF dokáže pracovat i v nejnáročnějším prostředí.

 • VYSOCE EFEKTIVNÍ KONSTRUKCE VHODNÁ PRO PŘEPRAVU MATERIÁLŮ
 • VENTILÁTOR JE URČEN PRO POUŽITÍ V TĚCH NEJNÁROČNĚJŠÍCH PODMÍNKÁCH

 

RADIÁLNÍ LOPATKY

Radiální ventilátor XLR s rovnými lopatkami od TCF je první volbou pro použití při značném zatížení, zejména při použití s horkými, abrazivními nebo přilnavými částicemi. Radiální design rovných lopatek je samočisticí, díky čemuž je velmi příznivý z hlediska nákladů, protože snižuje prostoje v kritických a nepřetržitých provozech. Radiální ventilátory TCF s rovnými lopatkami jsou navrženy tak, aby udržely velmi vysoké obvodové rychlosti konců lopatek a splňovaly tak vaše požadavky na vysoký statický tlak.

 • PRVNÍ VOLBA PRO POUŽITÍ PŘI ZNAČNÉM ZATÍŽENÍ
 • SAMOČISTICÍ DESIGN RADIÁLNÍ ROVNÝCH LOPATEK
 • UDRŽUJÍ VELMI VYSOKÉ OBVODOVÉ RYCHLOSTI KONCŮ LOPATEK PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA VYSOKÝ STATICKÝ TLAK

RADIÁLNÍ VENTILÁTOR S NAKLONĚNÝMI LOPATKAMI

Radiální ventilátory TCF s nakloněnými lopatkami se ve velké míře používají v mnoha průmyslových odvětvích. Díky robustnosti našich radiálních ventilátorů RT a RTC s kolem s nakloněnými lopatkami jsou tyto ventilátory obzvláště vhodné pro použití ve velmi nepříznivém prostředí, jako jsou cementárny, recirkulace spalin a kotle s nuceným tahem. Pro většinu aplikací v abrazivním prostředí je možné ventilátory opatřit plným obložením lopatek a skříně.

 • ROBUSTNÍ KONSTRUKCE JE VHODNÁ PRO VELMI NEPŘÍZNIVÁ PROSTŘEDÍ
 • PLNÉ OBLOŽENÍ LOPATEK A SKŘÍNĚ JE K DISPOZICI PRO POUŽITÍ V NEJNÁROČNĚJŠÍCH ABRAZIVNÍCH PROSTŘEDÍCH