BC-SW

Typy oběžných kol

BC-SW

Radiální ventilátor a plochými lopatkami, dozadu nakloněnými, SWSI

Použití

Radiální ventilátor BC-SW je určen pro přepravu velkých objemů relativně čistého vzduchu při nízkých až mírných tlacích v aplikacích jako jsou vzduchotechnika, přívod spalovacího vzduchu, filtrační a sušicí systémy, digestoře a stříkací komory a další odtahové systémy, regulaci znečištění ovzduší (čistá strana odlučovačů prachu) a průmyslové procesy.

Kola jsou vyrobena z oceli s použitím plochých lopatek s jednotnou tloušťkou, pevně přivařených na věnec a na zadní desku. Věnec na vstupu je navržen jako správný protikus pro přívodní kužel. Všechna kola jsou staticky a dynamicky vyvážena na úrovni BV3 podle AMCA 204 pro plynulý provoz před montáží do ventilátoru a poté následuje závěrečné vyvážení celé rotační sestavy.

Všechny skříně ventilátorů BC-SW jsou svařeny průběžným svařováním a zpevněny pevnou výztuhou pro zvýšení konstrukční pevnosti. Opěrné úhelníky jsou přivařovány přerušovaně a utěsněny mezi svary, aby se zabránilo průniku koroze.

Velikosti (průměry oběžných kol)

  • 315 mm až 2,500 mm

Výkon

  • Průtok až 471,500 m3/hod.
  • Statický tlak až 4,970 Pa