Typy oběžných kol

BCN

VENTILÁTOR S DOZADU ZAHNUTÝMI LOPATKAMI PRO VYSOKÉ TLAKY

Použití

BCN je ventilátor pro nižší objemy a vyšší tlaky, který využívá vysoce efektivní konstrukci dozadu zahnutých lopatek bez nadměrného zatěžování. Konstrukce ventilátoru BCN umožňuje pracovat při nižších specifických otáčkách, mají lopatky s jednotnou tloušťkou a jsou vhodné pro průmyslové procesy používající čistý nebo mírně znečistěný vzduch.

Mezi typické použití patří spalovací vzduch, tlakové a vakuové sušení, chlazení produktů, primární přívod vzduchu do vyhazovačů, míchání kapalin, foukání a chlazení skla, ofukování vody, systémy regulace znečištění ovzduší, odsávání, pneumatická přeprava a přeplňování.

Rozměry (průměry kol)

  • 685 mm až 1 855 mm

Výkon

  • Průtok vzduchu 127 400 m3/hod
  • Statický tlak až 24 860 Pa

Katalog

Brožury a letáky

Montážní manuál