Typy oběžných kol

RVP

VENTILÁTOR S DOZADU ZAHNUTÝMI LOPATKAMI PRO VYSOKÉ TLAKY

Použití

RVP je ventilátor pro nižší objemy a vyšší tlaky, který využívá vysoce efektivní konstrukci dozadu zahnutých lopatek bez nadměrného zatěžování. Konstrukce ventilátoru RVP umožňuje pracovat při nižších specifických otáčkách, mají lopatky s jednotnou tloušťkou a jsou vhodné pro průmyslové procesy používající čistý nebo mírně znečistěný vzduch.

Oběžné kolo RVP umožňuje měnit řadu výkonových parametrů změnou průměru nebo šířky.

Mezi typické použití patří spalovací vzduch, tlakové a vakuové sušení, chlazení produktů, primární přívod vzduchu do vyhazovačů, míchání kapalin, foukání a chlazení skla, ofukování vody, systémy regulace znečištění ovzduší, odsávání, pneumatická přeprava a přeplňování.

Rozměry (průměry kol)

  • 315 mm až 2 800 mm

Výkon

  • Průtok vzduchu 250 000 m3/hod
  • Statický tlak až 16 000 Pa

Katalog

Brožury a letáky

Montážní manuál