Typy oběžných kol

TBR

TURBODMYCHADLO S ROVNÝMI LOPATKAMI

Použití

Turbodmychadlo TBR se používá pro aplikace vyžadující nižší objemy při vyšších tlacích vzduchu. Tato jednotka se používá především pro přepravu vzduchu, plynu a par s relativně nízkým obsahem prachu a jiných látek. Typicky se používá pro spalovací vzduch, foukání skla, ventilátory pecí, chemické procesy, přeplňování a řadu aplikací zpracování.

Rozměry (průměry kol)

  • 275 mm až 895 mm

Výkon

  • Průtok vzduchu 17 200 m3/hod
  • Statický tlak až 25 860 Pa

Katalog

Brožury a letáky

Montážní manuál