Typy oběžných kol

RTF

RADIÁLNÍ VENTILÁTOR S NAKLONĚNÝMI LOPATKAMI

Použití

Radiální ventilátor s nakloněnými lopatkami RTF je určen pro práci s velkými průtoky čistého nebo znečištěného plynu při středním až vysokém tlaku. Jsou široce používány pro odsávání plynů ze sáčkových sběračů prachu, odlučovačů prachu, praček plynů, cyklonových odlučovačů i pro další průmyslové aplikace. Tento typ ventilátoru se používá také pro nucený tah kotlů, spalovny a odtah sušicích pecí. Konstrukce radiálního ventilátoru RTF s nakloněnými lopatkami je zvlášť vhodná pro průmyslová odvětví, jako jsou ocelářství, aplikace proti znečištění ovzduší, sušičky, petrochemický průmysl, cementárenský průmysl, pece a trouby, rekuperace rozpouštědel, čistírenské kaly a spalování tuhého odpadu.

Rozměry (průměry kol)

  • 520 mm až 2 310 mm

Výkon

  • Průtok vzduchu 380 200 m3/hod
  • Statický tlak až 8 950 Pa

Katalog

Brožury a letáky

Montážní manuál